Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT về công tác làm việc y tế ngôi trường học, bao gồm: quy định về đại lý vật chất, trang thiết bị, môi trường thiên nhiên học tập, quan tâm y tế có tương quan tới sức mạnh của học sinh trong trường học.

Bạn đang xem: Tt 13/2016/ttlt-byt-bgdđt

 

1. Bảo đảm an toàn các đk về cấp cho thoát nước và lau chùi và vệ sinh môi trường vào trường học

Đối với công trình vệ sinh, Thông bốn liên tịch 13 cơ chế như sau:

- Về thiết kế:

+ Đối cùng với cơ sở giáo dục đào tạo mầm non: vận dụng tiêu chuẩn tại mục 5.2.7 với mục 5.5.8 của TCVN 3907:2011 kèm theo quyết định 2585/QĐ-BKHCN;

+ Đối cùng với trường tè học; lớp tiểu học tập trong trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học với trong trường siêng biệt: vận dụng tiêu chuẩn chỉnh tại mục 5.6.1, mục 5.6.2 với mục 5.6.3 TCVN 8793:2011 kèm theo quyết định 2585/QĐ-BKHCN;

+ Đối với trường THCS; ngôi trường THPT; lớp THCS, lớp trung học phổ thông trong ngôi trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học cùng trong trường chuyên biệt: vận dụng theo mục 5.6 của TCVN 8794:2011 kèm theo đưa ra quyết định 2585/QĐ-BKHCN.

- Về điều kiện bảo đảm an toàn hợp lau chùi nhà tiêu: vận dụng theo QCVN 01:2011/BYT theo Thông tư 27/2011/TT-BYT;

- bên cạnh ra, Thông bốn liên tịch số 13/2016 của cục Y tế và Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo chế độ trường học tập phải có chỗ rửa tay cùng với nước sạch, xà chống hoặc dung dịch gần kề khuẩn khác.

2. đảm bảo an toàn các điều kiện về chống y tế, nhân viên cấp dưới y tế ngôi trường học

- Thông bốn liên tịch 13/2016/BYT-BGDĐT hình thức trường học phải gồm phòng y tế riêng, bảo vệ diện tích, ngơi nghỉ vị trí thuận lợi cho công tác làm việc sơ cứu, cung cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học tập sinh;

- chống y tế của những trường đái học, THCS, THPT, trường phổ thông có khá nhiều cấp học, trường chuyên biệt được trang bị về tối thiểu 01 giường khám bệnh và lưu bệnh nhân, bàn có tác dụng việc, ghế, tủ đựng dụng cụ, thiết bị thao tác thông thường, cân, thước đo, huyết áp kế, nhiệt độ kế, bảng kiểm tra thị lực, cỗ nẹp chân, tay và một số trong những thuốc thiết yếu ship hàng cho công tác làm việc sơ cấp cứu và quan tâm sức khỏe học sinh theo quyết định 1221/QĐ-BYT.

Mặt khác, theo Thông bốn liên tịch số 13 năm 2016, so với các cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non cần phải có các trang bị, dụng cụ trình độ và dung dịch thiết yếu tương xứng với lứa tuổi;

3. Tổ chức triển khai các chuyển động quản lý, bảo vệ và chăm lo sức khỏe học sinh

- Theo đó, Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định tiến hành kiểm tra sức khỏe vào đầu năm học để review tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe: đo chiều cao, cân nặng đối cùng với trẻ dưới 36 tháng tuổi; đo chiều cao, cân nặng, ngày tiết áp, nhịp tim, thị lực so với học sinh tự 36 tháng tuổi trở lên.

- Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ vật tăng trưởng, quan sát và theo dõi sự cải tiến và phát triển thể lực đến trẻ bên dưới 24 mon tuổi mỗi tháng một lần và cho trẻ em từ 24 mon tuổi mang đến 6 tuổi mỗi từng quý một lần; theo dõi chỉ số khối khung hình (BMI) tối thiểu 02 lần/năm học tập để tư vấn về dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực đối với học sinh phổ thông.

Ngoài ra, còn tổ chức triển khai các hoạt động khác rõ ràng tại Thông bốn liên tịch số 13/2016 của BYT-BGDĐT.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 mon 8 năm 2012 của chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Y tế;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo vàĐào tạo;

Căn cứ chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về việc bức tốc công tác ytế trong số trường học;

Bộ trưởng cỗ Y tế và bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tứ liên tịch điều khoản về công tác làm việc y tế ngôi trường học.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Thông tứ liên tịch này công cụ vềcông tác y tế ngôi trường học, bao gồm: quy định về đại lý vật chất, trang thiết bị,môi trường học tập, quan tâm y tế có liên quan tới sức mạnh của học sinh trongtrường học.

2. Thông tứ liên tịch này áp dụng đối với cơ sở giáo dục đào tạo mầm non; trườngtiểu học; trườngtrung học cơ sở; ngôi trường trung học nhiều và trường phổ thông có nhiều cấp học;trường chuyên biệt không bao hàm trường dành cho người tàn tật, tàn tật vàtrường giáo chăm sóc (sau đây gọi tắt là ngôi trường học); cơ quan, tổ chức triển khai và cá nhâncó liên quan.

Điều 2. Giảithích trường đoản cú ngữ

Trong Thông tứ liên tịch này những từngữ sau đây được phát âm như sau:

1. Lau chùi và vệ sinh trường học là các điều kiệnbảo đảm về môi trường, cửa hàng vật hóa học trường, lớp, trangthiết bị, chính sách vệ sinh dạy học, học tập tập, tập tành thể dục, thể thao cùng chămsóc mức độ khỏe trong số trường học.

2. Bệnh, tật học đường là phần đa bệnh,tật học viên mắc đề xuất có tương quan đến điều kiện vệ sinh trường học tập không bảo đảm.

Điều 3. Gớm phíthực hiện

1. Nguồn tởm phí thực hiện công tácy tế trường học tập bao gồm:

a) Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp y tế,giáo dục và giảng dạy hằng năm theo phân cấp chi tiêu hiện hành của những đơn vị;

b) Nguồn bảo đảm y tế học viên theoquy định hiện tại hành;

c) mối cung cấp tài trợ, cung cấp của các tổ chức, cá nhân trong nước vànước ngoài theo mức sử dụng của pháp luật và các nguồn thu phù hợp pháp khác.

2. Khiếp phí tiến hành cho công tác ytế ngôi trường học đề nghị được thực hiện đúng mục đích, đúng chính sách theo các quy định hiệnhành ở trong nhà nước.

3. Vấn đề lập dự toán, chấp hành dựtoán cùng quyết toán kinh phí tiến hành công tác y tế trường học được áp dụngtheo những quy định hiện tại hành.

Chương II

NỘI DUNG CỦACÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Điều 4. Bảo đảmcác đk về phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ chơi trong ngôi trường học

1. Chống học

a) Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non:đáp ứng yêu thương cầu xây cất áp dụng theo tiêu chuẩn quy định trên mục 5.2 Tiêu chuẩnViệt nam (TCVN 3907: 2011) phát hành kèm theo ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ngày23 mon 8 năm 2011 của cục trưởng bộ Khoa học và technology về việc công bố tiêuchuẩn giang sơn (sau đây call tắt là đưa ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN);

b) Đối cùng với trường đái học; lớp tiểuhọc vào trường phổ thông có rất nhiều cấp học cùng trong trường chăm biệt: đáp ứngyêu cầu thi công áp dụng theo tiêu chuẩn chỉnh quy định trên mục 5.2 Tiêu chuẩn chỉnh ViệtNam (TCVN 8793: 2011) phát hành kèm theo ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;

c) Đối với trường trung học cơ sở;trường trung học tập phổ thông; lớp trung học tập cơ sở, lớp trung học phổ thông trongtrường phổ thông có không ít cấp học và trong ngôi trường chuyênbiệt: đáp ứng nhu cầu yêu cầu thiết kế quy định trên mục 5.2 Tiêu chuẩn chỉnh Việt phái mạnh (TCVN 8794: 2011) phát hành kèm theo đưa ra quyết định số2585/QĐ-BKHCN .

2. Bàn ghế

a) Đối cùng với cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non:kích thước bàn ghế áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt phái mạnh (TCVN 1993) bàn và ghế họcsinh mẫu mã giáo - Yêu mong chung;

b) Đối cùng với trường tiểu học; ngôi trường trunghọc cơ sở; ngôi trường trung học phổ thông; ngôi trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học; trườngchuyên biệt: size bàn ghế vận dụng theo lý giải tại Thông bốn liên tịch số26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo- cỗ Khoa học tập và technology - cỗ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩnbàn ghế học viên trường tè học, ngôi trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học tập phổ thông.

3. Bảng phòng học so với cấp học phổthông

a) các phòng học cần trang bị bảngchống lóa; có màu xanh lá cây hoặc màu black (nếu viết bằng phấn trắng), color trắng(nếu viết bởi bút dạ);

b) Chiều rộng của bảng trường đoản cú 1,2m - 1,5m, chiều lâu năm bảng tự 2,0m - 3,2m;

c) Bảng treo ở giữa tường, mép dưới bảngcách nền phòng học từ 0,65m - 0,80m so với trường đái học và từ 0,8m - 1,0m đối với trường trung học cửa hàng và trung học tập phổ thông, khoảng tầm cáchtới mép bàn học tập sinh thứ nhất không nhỏ tuổi hơn 1,8m.

4. Chiếu sáng

a) Đối cùng với cơ sở giáo dục mầm mon:yêu cầu thiết kế áp dụng theo hình thức tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt phái nam (TCVN3907:2011) ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;

b) Đối cùng với trường tè học; lớp tiểuhọc trong trường phổ thông có khá nhiều cấp học và trong trường chăm biệt: yêu cầuthiết kế áp dụng theo phương pháp tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn chỉnh Việt phái nam (TCVN 8793:2011)ban hành kèm theo quyết định số2585/QĐ-BKHCN ;

c) Đối với trường trung học cơ sở; trường trung học tập phổ thông; lớp trung học tập cơ sở, lớp trung học phổ thôngtrong ngôi trường phổ thông có không ít cấp học cùng trong trường chuyên biệt: yêu thương cầuthiết kế vận dụng theo cơ chế tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn chỉnh Việt phái mạnh (TCVN8794:2011) ban hành kèm theo đưa ra quyết định số2585/QĐ-BKHCN.

5. Đồ đùa chotrẻ em trong trường học

Đồ đùa cho trẻ nhỏ ở những trường họcphải đảm bảo theo khí cụ tại Thông tứ số16/2011/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2011của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạo thành về việc trang bị, quản ngại lý, thực hiện đồ chơitrẻ em trong công ty trường.

Điều 5. Bảo đảmcác đk về cấp thoát nước và vệsinh môi trường xung quanh trong ngôi trường học

1. Bảo đảm nước uống, nước sinh hoạt

a) trường học cung cấp đủ nước uốngcho học sinh, buổi tối thiểu 0,5 lít về mùa hè, 0,3 lít về ngày đông cho một học sinhtrong một trong những buổi học;

b) ngôi trường học hỗ trợ đủ nước sinhhoạt mang đến học sinh, buổi tối thiểu 4 lít mang lại một học sinh trong 1 trong các buổi học; nếudùng khối hệ thống cấp nước bởi đường ống thì mỗi vòi thực hiện tối đa đến 200 họcsinh trong một trong những buổi học;

c) Trường học có học sinh nội trúcung cấp đủ nước siêu thị nhà hàng và sinh hoạt, buổi tối thiểu 100 lít mang đến một học sinh trong24 giờ;

d) những trường học sử dụng nguồn nướctừ những cơ sở đầy đủ điều kiện hỗ trợ nước ẩm thực ăn uống và nước sinh hoạt. Trường hợptrường học tập tự cung cấp nguồn nước thì chấtlượng phải bảo đảm tiêu chuẩn chỉnh về nước siêu thị nhà hàng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia(QCVN 01:2009/BYT) phát hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6năm 2009 của cục trưởng bộ Y tế phát hành quy chuẩn kỹ thuật giang sơn về chất lượngnước ăn uống; về nước khoáng thiên nhiênvà nước uống đóng chai theo Quy chuẩn kỹ thuật giang sơn (QCVN 6 -1:2010/BYT)ban hành tất nhiên Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày thứ 2 tháng 6 năm 2010 của Bộtrưởng cỗ Y tế phát hành quy chuẩn chỉnh kỹ thuật non sông đối vớinước khoáng thiên nhiên và đồ uống đóngchai; về nước nghỉ ngơi theo Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc (QCVN 02:2009/BYT) banhành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17 mon 6 năm 2009 của cục trưởngBộ Y tế ban hành quy chuẩn chỉnh kỹ thuật tổ quốc về chất lượng nước sinh hoạt.

2. Công trình vệ sinh

a) Về thiết kế:

- Đối với cơ sởgiáo dục mầm non: yêu thương cầu kiến tạo áp dụng theo tiêu chuẩn chỉnh quy định tại mục5.2.7 với mục 5.5.8 của Tiêu chuẩn chỉnh Việt nam giới (TCVN3907:2011) phát hành kèm theo quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;

- Đối với trường tiểu học; lớp đái họctrong trường phổ thông có khá nhiều cấp học cùng trong trường chuyên biệt: yêu thương cầuthiết kế vận dụng theo tiêu chuẩn quy định tại mục 5.6.1, mục 5.6.2 với mục 5.6.3của Tiêu chuẩn Việt nam giới (TCVN 8793:2011) ban hành kèm theo ra quyết định số2585/QĐ-BKHCN ;

- Đối với trường trung học cơ sở; trườngtrung học phổ thông; lớp trung học tập cơ sở,lớp trung học diện tích lớn trong trường phổ thông có nhiều cấp học với trong trườngchuyên biệt: yêu thương cầu xây dựng áp dụng theo giải pháp tại mục 5.6 của Tiêu chuẩnViệt nam giới (TCVN 8794:2011) ban hành kèm theo quyết định số 2585/QĐ-BKHCN.

b) Về điều kiệnbảo đảm hợp dọn dẹp vệ sinh nhà tiêu: vận dụng theo Quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia (QCVN 01:2011/BYT) theo Thông bốn số 27/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 6 năm2011 của cục trưởng cỗ Y tế ban hành quy chuẩn chỉnh kỹ thuật tổ quốc về nhà cầu -Điều kiện đảm bảo an toàn hợp vệ sinh;

c) Trường học phải bao gồm chỗ cọ tay cùng với nước sạch, xà chống hoặc dung dịch cạnh bên khuẩn khác.

3. Lượm lặt và xử trí chất thải

a) ngôi trường học đề nghị có khối hệ thống cốngrãnh nước thải mưa, nước thải sinh hoạt,không nhằm nước ứ đọng đọng bao bọc trường lớp; có hệ thống thoát nước riêng rẽ cho quanh vùng phòng thí nghiệm, cơsở thực hành, phòng y tế, công ty bếp, khu vực vệ sinh, khu nuôi động vật hoang dã thí nghiệm;

b) những trường học hòa hợp đồng với những cơsở đủ điều kiện thu gom, cách xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt. Trường hòa hợp trườnghọc trường đoản cú thu gom, xử trí thì phải bảo đảm theo lao lý tại khoản 4, mục VII, phầnII của Quy chuẩn kỹ thuật giang sơn (QCVN 07:2010/BYT) dọn dẹp và sắp xếp phòng bệnh truyềnnhiễm trong những cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phát hành kèmtheo Thông tứ số 46/2010/TT-BYT ngày 29 mon 12 năm 2010của bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốcgia về dọn dẹp phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân” (sau đây hotline tắt là Thông bốn số 46/2010/TT-BYT).

Điều 6. Bảo đảmcác điều kiện về bình yên thực phẩm

1. Trường học tập có bếp ăn nội trú, bántrú

a) đảm bảo các đk cơ sởvật hóa học về an ninh vệ sinh hoa màu theo khoản 1, khoản 2, khoản3, mục VI và yêu cầu dọn dẹp vệ sinh đối với chuyển động bảo quản, chế tao thực phẩmtheo khoản 5 của Quy chuẩn kỹ thuật đất nước (QCVN 07:2010/BYT) phòng chống bệnhtruyền nhiễm trong số cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hànhkèm theo Thông tư số 46/2010/TT-BYT ;

b) bếp ăn, nhà nạp năng lượng (khu vực nạp năng lượng uống),căng tin trong trường học đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 4 Thông tứ số30/2012/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng bộ Y tế cách thức về điềukiện vệ sinh bình an thực phẩm so với cơ sở kinh doanh dịchvụ nạp năng lượng uống, sale thức nạp năng lượng đường phố;

c) Đối với người làm việc tại nhà ăn,bếp ăn trong trường học tập phải đảm bảo các yêu mong về sức mạnh theo nguyên lý tạiThông tứ số 15/2012/TT-BYT ngày 12 mon 9 năm 2012 của cục trưởng bộ Y tế quy địnhvề đk chung bảo đảm bình an thực phẩm so với cơ sở sản xuất, gớm doanhthực phẩm.

2. Đối với những trường học không có bếpăn nội trú, chào bán trú cam kết hợp đồng với các cơ sở tất cả giấy ghi nhận cơ sở đủ điềukiện an toàn thực phẩm để cung ứng thức ăn uống cho học tập sinh;căng tin của phòng trường phải đảm bảo yêu mong tại điểm bkhoản 1 Điều này.

Điều 7. Bảo đảmmôi ngôi trường thực thi cơ chế và xây dựng những mối quan hệ tình dục xã hội trong trườnghọc, link cộng đồng

1. Ban chăm sóc sức khỏe học viên cóphân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên và tổ chức họp về tối thiểu 01 lần/họckỳ.

2. Triển khai các chính sách, quy địnhvà chế độ chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học.

3. Phát hành mốiquan hệ xuất sắc giữa thầy giáo viên với học viên và học sinh với học sinh; xây dựng môi trường xung quanh trường học tập lành mạnh, không phân biệt đốixử, không bạo lực.

4. Desgin mối tương tác giữa ngôi trường họcvới gia đình và xã hội để góp đỡ, hỗ trợ quan tâm sức khỏe học sinh.

Điều 8. Bảo đảmcác đk về phòng y tế, nhân viên cấp dưới y tế trường học

1. Phòng y tế ngôi trường học

a) Trường học tập phải có phòng y tếriêng, đảm bảo diện tích, ở vị trí dễ dãi cho công tác làm việc sơ cứu, cấp cứu vàchăm sóc sức mạnh học sinh;

b) chống y tế của những trường đái học,trung học tập cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có khá nhiều cấp học, trườngchuyên biệt được trang bị về tối thiểu 01giường khám căn bệnh và lưu căn bệnh nhân, bàn có tác dụng việc, ghế, tủ đựng dụng cụ, thiết bịlàm câu hỏi thông thường, cân, thước đo, huyết áp kế, nhiệt độ kế, bảng kiểm soát thịlực, bộ nẹp chân, tay và một vài thuốc rất cần thiết phục vụcho công tác làm việc sơ cấp cho cứu và âu yếm sức khỏe học sinh theo chính sách tại Quyết địnhsố 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng bốn năm 2008 của cục trưởng cỗ Y tế phát hành danh mụctrang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong phòng y tế học tập đường của các trườngtiểu học, trung học tập cơ sở, trung học tập phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học.Đối với các cơ sở giáo dục đào tạo mầm non cần phải có các trang bị, dụng cụ trình độ chuyên môn vàthuốc thiết yếu cân xứng với lứa tuổi;

c) bao gồm sổ khám bệnh theo mẫu mã A1/YTCS phép tắc tại Thông tư 27/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 củaBộ trưởng bộ Y tế quy định hệ thống biểu mẫu mã thống kê y tế áp dụng đối với các khám đa khoa tuyến tỉnh, huyện, xã; sổ theo dõi sức mạnh họcsinh theo mẫu mã số 01 cùng sổ theo dõi và quan sát tổng hợptình trạng mức độ khỏe học viên theo mẫu mã số 02 quyđịnh trên Phụ lục số 01 phát hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

2. Nhân viên y tế ngôi trường học

a) nhân viên y tế trường học yêu cầu cótrình độ trình độ từ bác sĩ trung cấp trở lên. Căn cứ điều kiện thực tiễn tại địaphương, các trường học bố trí nhân viên y tế ngôi trường học đáp ứng nhu cầu quy định tại Điểmnày hoặc ký hợp đồng cùng với Trạm Y tế xã, phường, thị xã (sau đây call tắt là Trạm Y tế xã) hoặc cửa hàng khám bệnh, chữa bệnhtừ hình thức phòng khám nhiều khoa trở lên trên để quan tâm sức khỏe học tập sinh;

b) nhân viên y tế trường học phải đượcthường xuyên update kiến thức trình độ y tế trải qua các bề ngoài hội thảo,tập huấn, đào tạo, tu dưỡng nghiệp vụ trình độ chuyên môn do ngành Y tế, ngành Giáo dụctổ chức để triển khai được những nhiệm vụ quy định;

c) nhân viên cấp dưới y tế trường học bao gồm nhiệmvụ tham mưu, tổ chức thực hiện theo cách thức tại Điều 9, Điều 10 và những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường học tập phân công.

Điều 9. Tổ chứccác hoạt động quản lý, bảo đảm an toàn và quan tâm sức khỏe học sinh

1. Tiến hành kiểm tra sức khỏe vào đầu xuân năm mới học để reviews tình trạng dinh dưỡngvà mức độ khỏe: đo chiều cao, trọng lượng đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi; đo chiềucao, cân nặng nặng, tiết áp, nhịp tim, thị lực so với học sinh tự 36 tháng tuổi trở lên.

2. Đo chiều cao, cân nặng nặng, ghi biểu đồtăng trưởng, theo dõi và quan sát sự cách tân và phát triển thể lực mang đến trẻ bên dưới 24 tháng tuổi mỗitháng một lần cùng cho trẻ nhỏ từ 24 tháng tuổi mang đến 6 tuổi mỗiquý một lần; quan sát và theo dõi chỉ số khối khung người (BMI) ít nhất 02 lần/năm học để tứ vấnvề dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực đối với học sinhphổ thông.

3. Liên tục theo dõi sức khỏe họcsinh, vạc hiện bớt thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh dịch răng miệng, náo loạn sứckhỏe tâm thần và những bệnh tật khác để xử trí, đưa đếncơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh theo giải pháp và áp dụng cơ chế học tập, rèn luyệnphù phù hợp với tình trạng mức độ khỏe.

4. Phối phù hợp với các các đại lý y tế tất cả đủđiều kiện để tổ chức khám, khám chữa theocác chăm khoa mang đến học sinh.

5. Sơ cứu, cấp cho cứu theo biện pháp hiệnhành của cục Y tế.

6. Tư vấn cho học sinh, giáo viên,cha bà bầu hoặc fan giám hộ của học sinh về những vấn đề liên quan đến bệnh dịch tật,phát triển thể hóa học và ý thức của học tập sinh; khuyên bảo cho học viên biết tựchăm sóc mức độ khỏe; trường hợp trong trường học tập có học sinh khuyết tật thì tứ vấn,hỗ trợ cho học sinh khuyết tật hòa nhập.

7. Trả lời tổchức bữa ăn học đường bảo đảm an toàn dinh dưỡng hòa hợp lý, đa dạng thực phẩm, cân xứng vớiđối tượng với lứa tuổi so với các trườngcó học viên nội trú, buôn bán trú.

8. Phối hợp với cơ sở y tế địa phươngtrong việc tổ chức các chiến dịch tiêm chủng,uống vắc xin phòng dịch cho học tập sinh.

9. Thông báo định kỳ tối thiểu 01 lần/nămhọc với khi quan trọng về thực trạng sức khỏecủa học viên cho phụ huynh hoặc người giám hộ của học tập sinh. Nhân viên cấp dưới y tế trườnghọc nhận xét tình trạng sức khỏe học viên vào cuối từng cấphọc để làm căn cứ theo dõi sức khỏe ở cung cấp học tiếp theo.

10. Lập với ghi chép vào sổ xét nghiệm bệnh,sổ theo dõi sức mạnh học sinh, sổ theo dõi tổng đúng theo tình trạng sức mạnh họcsinh.

11. Tiếp tục kiểm tra, giám sátcác đk học tập, vệ sinh trường lớp, an ninh thực phẩm, hỗ trợ nước uống,xà chống rửa tay. Dữ thế chủ động triển khai những biện pháp và chế độ vệ sinh phòng, chốngdịch theo hiện tượng tại Thông tư số 46/2010/TT-BYT và các hướng dẫn không giống của cơquan y tế.

12. Tổ chức triển khai triển khai những chươngtrình y tế, phong trào dọn dẹp phòng bệnh, tăng tốc hoạt động thể lực, bồi bổ hợp lý, xây dựng môi trường không khói thuốc lá, không áp dụng đồ uốngcó động và các chất tạo nghiện.

Điều 10. Tổ chứccác chuyển động truyền thông, giáo dục và đào tạo sức khỏe

1. Biên soạn, sử dụng các tài liệutruyền thông giáo dục sức khỏe với nội dung tương xứng với từng nhóm đối tượng người sử dụng vàđiều kiện ví dụ của từng địa phương.

2. Tổ chức triển khai truyền thông, giáo dục đào tạo sứckhỏe cho học viên và phụ huynh hoặc tín đồ giám hộ về những biệnpháp phòng kháng dịch, bệnh truyền nhiễm; phòng kháng ngộ độc thực phẩm; dinhdưỡng phù hợp lý; chuyển động thể lực; phòng chống hiểm họa của dung dịch lá; chống chống tai hại của rượu, bia; phòng chống bệnh, tật học tập đường; siêng sócrăng miệng; chống chống các bệnh về mắt; chống chống tai nạn thương tâm thương tích cùng cácchiến dịch truyền thông, giáo dục và đào tạo khác tương quan đến công tác làm việc y tế ngôi trường họcdo cỗ Y tế, Bộ giáo dục và Đào sản xuất phát động.

3. Lồng ghép các nội dung giáo dục đào tạo sứckhỏe, chống chống căn bệnh tật trong những giờ giảng.

4. Tổ chức triển khai cho học viên thực hành cáchành vi dọn dẹp và sắp xếp cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, dịch truyền nhiễm;phòng phòng ngộ độc thực phẩm; dinh dưỡnghợp lý; hoạt động thể lực; phòng chống tai hại củathuốc lá; chống chống tác hại của rượu, bia; phòng phòng bệnh, tật học tập đường;chăm sóc răng miệng; phòng chống những bệnh về mắt; chống chống tai nạn thương tâm thươngtích thông qua các hình thức, quy mô phù hợp.

Điều 11. Thốngkê report và review về công tác y tế ngôi trường học

1. Báo cáo định kỳ, report đột xuất

a) Thực hiện report định kỳ hoạt độngy tế trong thời gian học lừ đừ nhất vào ngày 30 mon 5 theo mẫubáo cáo luật pháp tại Phụ lục số 02 phát hành kèmtheo Thông tứ liên tịch này về Trạm Y tế xã trên địa bàn, Phòng giáo dục và đào tạo và Đàotạo, Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra theo phân cấp quản lý;

b) Thực hiện report đột xuất theoyêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

2. Đánh giá công tác làm việc y tế trường học

Các trường học tập tự tổ chức review kếtquả thực hiện công tác y tế trường học vào cuối mỗi năm học:Cơ sở giáo dục mầm non review theo mẫu điều khoản tại Phụlục số 03 phát hành kèm theo Thông bốn liên tịch này; trường đái học, trunghọc cơ sở, trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có khá nhiều cấp học, trườngchuyên biệt reviews theo mẫu dụng cụ tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tứ liên tịchnày.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệmcủa trường học

1. Tổ chức triển khai tiến hành đầy đủcác nội dung về y tế trường học được hình thức tại Thông bốn liên tịch này.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việcthực hiện các nhiệm vụ y tế ngôi trường học.

3. đảm bảo về đại lý vật chất, trangthiết bị, dung dịch cho nhân viên y tế trường học tập thực hiệnnhiệm vụ.

4. Đề xuất với cơ quan có thẩm quyềnđể bảo đảm nhân lực triển khai công tác y tế ngôi trường học.

5. Kiện toàn Ban âu yếm sức khỏe mạnh họcsinh, trưởng phòng ban là đại diện thay mặt Ban giám hiệu, Phó trưởng phòng ban là Trạm trưởng TrạmY tế xã, ủy viên trực thuộc là nhân viên cấp dưới y tế ngôi trường học, những ủy viên khác làgiáo viên giáo dục đào tạo thể chất, Tổng phụ trách Đội (đối cùng với cơ sở giáo dục đào tạo tiểu học cùng trung học tập cơ sở), đạidiện Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ nước Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ ngôi trường học, Ban đạidiện cha mẹ học sinh.

6. Trong trường hợp có quy hoạch, xâydựng mới, cải tạo, thay thế sửa chữa trường học, buôn bán trang thiết bị, vật dụng học tập,đồ đùa trẻ em, thuốc, trang trang bị y tế cần thực hiệnhoặc tham mưu với cơ quan gồm thẩm quyền tiến hành theo các quy chuẩn, tiêu chuẩnhiện hành.

Xem thêm: 99 Stt Mệt Mỏi Với Cuộc Sống Gia Đình Và Cuộc Sống Kèm Hình Ảnh Buồn Nhất

Điều 13. Tráchnhiệm của Trạm Y tế xã

1. Thiết kế kế hoạch hoạt động y tếtrường học tập trong kế hoạch hoạt động chung của Trạm Y tế xã sản phẩm năm.

2. Phân công cán bộ theo dõi công tácy tế trường học; cung ứng chuyên môn kỹ thuật để tiến hành quy định trên Thông tưliên tịch này.

3. Tiến hành việc thống kê, report kếtquả hoạt động y tế trường học theo quy định.

Điều 14. Tráchnhiệm ở trong phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo

1. Phối hợp với ngành Y tế địa phươngtham mưu cùng với Ủy ban nhân dân những cấp trong vấn đề lập kế hoạch, chỉ huy tổ chức tiến hành công tác y tế ngôi trường họctrên địa bàn.

2. Đôn đốc, tính toán và thanh tra, kiểmtra những trường học trong việc tiến hành các nội dung về công tác y tế trường họctheo dụng cụ tại Thông tứ liên tịch này.

3. Phối phù hợp với ngành Y tế trong côngtác đào tạo, tập huấn chăm môn, nhiệm vụ cho nhân viên y tế ngôi trường học.

4. Phối hợp với ngành Y tế địa phươnghằng năm triển khai tổng kết, đánh giá công tác y tế trường học tập trên địa bàn.

5. Triển khai việc thống kê, report kếtquả hoạt động y tế trường học theo quy định.

6. Vấn đề tuyển dụng nhân viên y tế trườnghọc phải triển khai theo các quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

7. Trong trường hợp có quy hoạch, xâydựng mới, cải tạo, thay thế trường học, bán buôn trang thiết bị, đồ dùng học tập,đồ chơi trẻ em, thuốc, trang vật dụng y tế phải triển khai hoặc tham mưu với cơquan bao gồm thẩm quyền triển khai theo những quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành

Điều 15. Tráchnhiệm của Trung trọng tâm Y tế huyện, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cùng Sở Y tế

1. Công ty trì cùng phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục tham mưu mang lại Ủy ban nhân dân những cấp trong vấn đề lập kế hoạch,tổ chức lãnh đạo thực hiện công tác làm việc y tế trường học trên địa phận theo phân cấp.

2. Phối phù hợp với cơ quan thống trị giáodục tổ chức triển khai đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệpvụ về công tác y tế trường học; hỗ trợchuyên môn nhiệm vụ cho nhân viên cấp dưới y tế trường học; phía dẫn triển khai quảnlý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, truyền thông media giáo dục mức độ khỏe.

3. Tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra, giámsát các điều kiện dọn dẹp vệ sinh trường học, dọn dẹp và sắp xếp môi trường, phòng chống dịch bệnh,chăm sóc, quản lý sức khỏe học sinh và các nội dung công tác y tế ngôi trường họckhác theo phân cấp.

4. Thực hiện việc thống kê, report kếtquả vận động y tế trường học theo quy định.

Điều 16. Tráchnhiệm của các đơn vị trực thuộc cỗ Y tế cùng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

1. Viên Y tế dự phòng là phòng ban đầu mốicủa bộ Y tế; Vụ công tác học sinh, sinh viên là cơ quan đầu mối của bộ Giáo dụcvà Đào sản xuất trong vấn đề triển khai các nội dung của Thông tứ liên tịch này.

2. Căn cứ tính năng nhiệm vụ của solo vị, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thựchiện và report công tác y tế trường học theo tác dụng nhiệm vụ được giao.

Điều 17. Tráchnhiệm của Ủy ban nhân dân những cấp

1. Hằng năm phê duyệt planer về hoạtđộng y tế trường học của địa phương; công ty động đầu tư chi tiêu kinh phí, mối cung cấp nhân lực,cơ sở đồ vật chất đảm bảo an toàn tổ chức thực hiện xuất sắc công tác y tế trường học trên địabàn.

2. Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tếtrường học những cấp hoặc bổ sung cập nhật nhiệm vụ về y tế trường học mang lại Ban chăm lo sứckhỏe nhân dân cùng cấp. Trưởng ban là chỉ huy Ủyban nhân dân, Phó trưởng ban thường trực là chỉ huy ngành Giáo dục, Phótrưởng ban chuyên môn là chỉ đạo ngành Y tế, những ủy viên là chỉ huy ngành Tàichính, Nội vụ, kế hoạch và đầu tư, bảo hiểm xã hội, Trung trọng điểm Y tế dự trữ tỉnh, thị trấn và các ban ngành, đoàn thểliên quan. Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho những thành viên Ban lãnh đạo theo chứcnăng nhiệm vụ.

3. Huy động những nguồn lực, nâng cấpcơ sở thứ chất, cải thiện môi trường, đk học tập, điều kiện quan tâm sứckhỏe trong số trường học tập trên địa bàn theo quy định.

4. Lãnh đạo các ngành phối hợp, thamgia tiến hành các nội dung về công tác làm việc y tế trường học trên địa bàn.

5. Vào quy hoạch, xây dựng, cải tạo,sửa trị trường học, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng học tập, trang thứ ytế, căn cứ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành nhằm phê chăm nom và chỉ huy thực hiện.

6. Có chế độ đãi ngộ tính chất của địaphương nhằm thu hút đội ngũ nhân viên cán bộ làm công tác y tế trường học.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 18. Điềukhoản tham chiếu

Trong ngôi trường hợp các văn bản tham chiếutrong văn phiên bản này gồm sự sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thìthực hiện tại theo biện pháp tại văn bản mới.

Điều 19. Hiệu lựcthi hành

1. Thông bốn liên tịch này có hiệu lựctừ ngày 30 tháng 6 năm 2016.

2. Điều 4 của lao lý về hoạt độngy tế trong các cơ sở giáo dục đào tạo mầm non ban hành kèm theo đưa ra quyết định số58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17 mon 10 năm 2008 của cục trưởng BộGiáo dục cùng Đào tạo; Điều 4 của nguyên lý về hoạt động y tếtrong những trường tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trườngphổ thông có rất nhiều cấp học phát hành kèm theo đưa ra quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; ra quyết định số1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng tư năm 2000 chính sách về lau chùi trường học tập của Bộtrưởng cỗ Y tế; Thông bốn liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYTngày 28 tháng bốn năm 2011 quy định các nội dung review công tác y tế trên cáctrường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung họcphổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành và BộY tế; Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18 mon 6 năm trước đó quyđịnh nội dung reviews công tác y tế tại các cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non của bộ trưởngBộ giáo dục và Đào chế tạo và bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế; những nội dung quy định tương quan đếnhướng dẫn vận động công tác y tế trường học so với các trường mần nin thiếu nhi và phổthông tại Thông tứ liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT ngày thứ nhất tháng 3 năm 2000hướng dẫn thực hiện công tác y tế ngôi trường học của cục Y tế và Bộ giáo dục và đào tạo và Đàotạo bị bãi bỏ kể từ ngày Thông tư liên tịch này còn có hiệu lực.

Điều 20. Điềukhoản đưa tiếp

Đối với các trường học hiện thời đangsử dụng cùng vận hành, cần được xây dựng suốt thời gian để đảm bảo các yêu mong về quyhoạch, thiết kế, tạo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trước ngày01 mon 01 năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu gồm vấnđề phát sinh hoặc khó khăn khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất phản ánh về Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra (Vụ công tác làm việc học sinh, sinh viên) và bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng)để liên bộ xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Long

Nơi nhận:- Văn phòng chủ tịch nước;- văn phòng công sở Quốc hội và những UB của Quốc hội;- Ban Tuyên giáo Trung ương;- công sở Chínhphủ: Cổng tin tức điện tử chính phủ,Công báo;- bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế (để báo cáo);- bộ trưởng liên nghành Bộ GD&ĐT(để báo cáo);- những Bộ, cơ sở ngang bộ, cơ quan thuộc chủ yếu phủ;- kiểm toán nhà nước;- UBTW trận mạc tổ quốc Việt Nam;- cục KTVBQPPL (Bộ tư pháp);- HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- những Vụ, Cục, Thanh tra, văn phòng công sở thuộc bộ GD&ĐT, cỗ YT;- những sở GD&ĐT, sở Y tế;- Cổng TTĐT: bộ GD&ĐT, bộ YT;- Lưu: VT, PC, CTHSSV (BGDĐT), VT, PC, YTDP (BYT).

DANH MỤC

CÁC PHỤ LỤC(Ban hành đương nhiên Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm2016 quy định công tác làm việc y tế ngôi trường học của bộ trưởng bộ Y tế và bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

Phụ lục 01. Mẫusổ theo dõi và quan sát sức khỏe học viên và mẫu mã sổ quan sát và theo dõi tổnghợp tình trạng sức mạnh học sinh

Mẫu 01. Sổ theodõi sức khỏe học sinh

Sổ theo dõi và quan sát sức khỏe học viên được intrên khung giấy A5 (14,8cm x 21cm), ngôi trường học địa thế căn cứ vào tuổi học viên để lựa lựa chọn 1 trong những mẫu sổ dưới đây:

- Sổ theo dõi sức khỏe học viên dànhcho con trẻ từ 3 mon tuổi đến

- Sổ theo dõi và quan sát sức khỏe học sinh dànhcho học viên từ lớp 1 đi học 5

- Sổ quan sát và theo dõi sức khỏe học viên dànhcho học viên từ lớp 6 đi học 9

- Sổ theo dõi sức khỏe học sinh dànhcho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12

Mẫu 02. Sổ theodõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh

Phụ lục 02. Mẫubáo cáo công tác y tế ngôi trường học

Phụ lục 03. Mẫuđánh giá công tác y tế ngôi trường học áp dụng cho cơ sở giáo dục đào tạo mầm non

Phụ lục 04. Mẫuđánh giá công tác y tế trường học áp dụng cho những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông

Khổ giấy A5 (14,8cm x 21cm)

Phụ lục 01

MẪU 01. SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

(Banhành tất nhiên Thông bốn liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐTngày 12 tháng 5 năm năm nhâm thìn quy định công tác y tếtrường học của cục trưởng bộ Y tế và bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

Bìasổ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

Họ với tên (chữ in hoa) …………..………... Nam giới □ chị em □

Ngày mon năm sinh: ……/………/………………………

Trường ……………………………………...……………….

Xã/phường/huyện/quận ………………….……………….

Tỉnh/thành phố ……………………………………………..

Dành cho học sinh cơ sở giáo dục mầm non (3 tháng tuổi cho

(Sổ này được thực hiện trong suốt cấp cho học, khi học sinh chuyển trường cần mang theo để liên tục được quan sát và theo dõi sức khỏe)

(Trangnày sẽ được in vào phương diện sau trang bìa)

PHẦN I - THÔNG TIN CHUNG

(Phầnnày vì cha, mẹ học viên tự điền)

1. Họ với tên học sinh (chữ in hoa)…………………………….……………………….. Nam □ nữ giới □

2. Tháng ngày năm sinh: ............/………./…………..

3. Họ với tên bố hoặcngười giám hộ: .......................................................................................

Nghề nghiệp …………………………….. Số điện thoại thông minh liên lạc.....................................................

Chỗ ở hiện tại tại:........................................................................................................................

4. Họ và tên bà mẹ hoặc người giám hộ:......................................................................................

Nghề nghiệp ……………………………… Số điện thoại cảm ứng liên lạc ...................................................

Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................................

5. Bé thứ mấy: …………………………….. Tổng số bé trong gia đình: .....................................

6. Tiểu sử từ trước sức khỏe phiên bản thân:..................................................................................................

a) Sản khoa:

- Bình thường□

- ko bình thường: Đẻ thiếu tháng □Đẻ vượt tháng □ Đẻcó can thiệp □ Đẻ ngạt □

- bà mẹ bị căn bệnh trong thời kỳ có thai(nếu gồm cần ghi rõ thương hiệu bệnh:..............................................

...............................................................................................................................................

b) tiền sử bệnh/tật: Hen □ Động tởm □ dị ứng □ Tim bẩm sinh □

c) Tiêm chủng:

STT

Loại vắc xin

Tình trạng tiêm/uống vắc xin

Không

Không lưu giữ rõ

1

BCG

2

Bạch hầu, ho gà, uốn ván

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

3

Bại liệt

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

4

Viêm gan B

Sơ sinh

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

5

Sởi

6

Viêm não Nhật bạn dạng B

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

7

…..

d) lúc này có sẽ điều trị bị bệnh gì không? trường hợp có, ghi rõ tên bệnh và liệt kê cácthuốc đang dùng:

...............................................................................................................................................

7. Vắt đổi địa chỉ cửa hàng chỗ sinh hoạt hoặc số điệnthoại (nếu có) ................................................................

...............................................................................................................................................

TRƯỜNG: ...............................................................................................................................

HỌ TÊN HỌC SINH .................................................................................................................

(Phầnnày giành cho học sinh

PHẦN2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Donhân viên y tế trường học tập thực hiện)

1. Theo dõi về thể lực (mỗi tháng/lần)

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Tháng …./……

Nhân viên y tế trường học tập (NVYTTH) ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Đánh giá chứng trạng DD:

- bình thường □

- Suy DD □

- vượt cân béo múp □

Đánh giá triệu chứng DD:

- bình thường □

- Suy DD □

- vượt cân mập mạp □

TRƯỜNG: ...............................................................................................................................

HỌ TÊN HỌC SINH .................................................................................................................

(Phầnnày dành cho học sinh ≥ 24 mon tuổi đếnPHẦN2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Donhân viên y tế trường học tập thực hiện)

1. Theo dõi về thể lực (Lần I - đầu năm mới học, Lần II- giữa năm học, Lần III - cuốinăm học)

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

Nhân viên y tế ngôi trường học

(NVYTTH) ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- vượt cân béo bệu □

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- thừa cân béo tròn □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- vượt cân béo tốt □

TRƯỜNG: ...............................................................................................................................

HỌ TÊN HỌC SINH .................................................................................................................

(Phầnnày dành riêng cho học sinh ≥ 36 tháng tuổi đếnPHẦN2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Donhân viên y tế trường học thực hiện)

1. Theo dõi và quan sát về thể lực (Lần I - đầu xuân năm mới học, Lần II- giữa năm học, Lần III - cuốinăm học)

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- vượt cân mập mạp □

Huyết áp: trung tâm trương ……./mgHg chổ chính giữa thu ……/mgHg

Nhịp tim: ……….lần/phút

Thị lực: không kính: đôi mắt phải: ……./10 mắt trái: ……/10

gồm kính: đôi mắt phải: ……./10 đôi mắt trái: ……/10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- thừa cân béo bệu □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- quá cân bụ bẫm □

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- vượt cân béo bệu □

Huyết áp: tâm trương ……./mgHg vai trung phong thu ……/mgHg

Nhịp tim: ……….lần/phút

Thị lực: không kính: đôi mắt phải: ……./10 đôi mắt trái: ……/10

bao gồm kính: đôi mắt phải: ……./10 mắt trái: ……/10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- vượt cân béo tốt □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- thừa cân mập mạp □

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- thừa cân mập ú □

Huyết áp: trung tâm trương ……./mgHg trọng tâm thu ……/mgHg

Nhịp tim: ……….lần/phút

Thị lực: không kính: mắt phải: ……./10 đôi mắt trái: ……/10

bao gồm kính: mắt phải: ……./10 đôi mắt trái: ……/10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- vượt cân mập ú □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- vượt cân béo phì □

2. Theo dõi diễn biến bấtthường về mức độ khỏe

Bài viết liên quan

Thời gian

Chẩn đoán ban đầu

Xử trí

Ghi chú

Xử trí trên trường (ghi câu chữ xử trí)

Chuyển đến (ghi vị trí chuyển đến)

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………