Trang Đầu › Diễn lũ › Hỏi lương y ? ☯️ › Tắc kè bao gồm ngâm tầm thường với rễ đinh lăng, mật ong được không


*
*
*
*

Tỷ lệ ngâm như sau: 2 cặp tắc kè; trong số ấy 2 đực cùng 2 cái, ngâm kết phù hợp với khoảng 500g rễ đinh lăng khô, 100ml mật ong rừng, 20g đại hồi, 15g trần bì, 100g kỷ tử. Ngâm với mức 6 lít rượu nhiều loại rượu gạo 40 độ, ngâm trong thời hạn 2 mon là sử dụng được.


Người viết