tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Câu 19: Nếu mong muốn chọn đồng thời nhiều khối không giống nhau, ta lựa chọn khối trước tiên rồi…

A. Nhận giữ phím Delete với lần lượt chọn các khối tiếp theo.

Bạn đang xem: Nếu chọn đồng thời nhiều khối khác nhau

B. Nhấn giữ phím Shift với lần lượt chọn những khối tiếp theo.

C. Dìm giữ phím Ctrl cùng lần lượt chọn những khối tiếp theo.

D. Thừa nhận giữ phím alt và thứu tự chọn các khối tiếp theo.

Câu 20: Cho ô tính D5:

 

A. Ô vị trí cột D hàng 5.

B. Ô nằm trong cột 5 hàng D

 

C. Ô nằm trên hàng 5. D. Ô nằm trong cột D

Câu 21: Ở ô E2 gõ =(9+3)/2+(7-5)^2*2, kết quả là:

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 22: Có thể quan sát chỗ nào trên trang tính để biết được một ô chứa công thức hay cất giá trị ví dụ :

A. Thanh qui định B. Thanh công thức. C. Thanh bảng chọn. D. Hộp tên.

 


Lớp 7 Tin học
1
0
*

19 C

20 A

21 ...

22 B


Đúng 1
bình luận (0)
Các thắc mắc tương trường đoản cú

Câu 7: Nếu ao ước chọn đồng thời những khối khác nhau, ta lựa chọn khối đầu tiên rồi…

A. Nhấn giữ phím Delete với lần lượt chọn các khối tiếp theo.

B. Nhận giữ phím Shift cùng lần lượt chọn các khối tiếp theo.

C. Dấn giữ phím Ctrl với lần lượt chọn các khối tiếp theo.

D. Dìm giữ phím alternative text và lần lượt chọn những khối tiếp theo.

Câu 8: Cho ô tính D5:

 

A. Ô vị trí cột D sản phẩm 5.

Xem thêm: Sự Thật Về Cây Xáo Tam Phân Có Công Dụng Gì, Xáo Tam Phân Có Công Dụng Gì

B. Ô nằm trên cột 5 hàng D

 

C. Ô nằm trên sản phẩm 5. D. Ô nằm trên cột D

Câu 9: Ở ô E2 gõ =(9+3)/2+(7-5)^2*2, hiệu quả là:

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 10: Có thể quan tiền sát nơi đâu trên trang tính để biết được một ô chứa bí quyết hay cất giá trị ví dụ :

A. Thanh luật pháp B. Thanh công thức. C. Thanh bảng chọn. D. Hộp tên.


Lớp 7 Tin học tập
2
1

Câu 42: nếu tìm đồng thời những khối ô khác nhau, ta lựa chọn khối thứ nhất và nhấn chọn phím nào nhằm lần lượt chọn các khối ô tiếp theo:

A. Alt; B. Ctrl ;

C. Shift; D. Phím nào cũng được.


Lớp 7 Tin học
2
0

Muốn chọn khối tự ô A1 cho ô A5 bên trên trang tính: *

a) chọn ô A1 tiếp nối chọn ô A5

b) Gõ vào hộp tên A1,A5

c) lựa chọn ô A1, nhận giữ phím Ctrl, nháy chuột vào ô A5

d) lựa chọn ô A1, kéo thả chuột cho ô A5


Lớp 7 Tin học tập
2
0

Các thành phần bao gồm trên trang tính là:

A. Ô, hàng, cột. B. Vỏ hộp tên, khối C. Thanh cách làm D. Toàn bộ A, B & C

Màn hình Excel bao hàm công cố kỉnh gì đặc trưng cho lịch trình bảng tính?

A. Trang tính (ô, hàng, cột) B. Thanh phương pháp C. Lệnh Fomulas với Data D. Toàn bộ ý trên.


Lớp 7 Tin học tập
2
0

I. TRẮC NGHIỆM ( 4đ)

Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng duy nhất trong các câu hỏi sau. Mỗi câu vấn đáp đúng tương xứng với (0,5đ)

Câu 1. Phần mềm Typing kiểm tra gồm gồm mấy trò đùa luyện gõ bàn phím?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2. Ô B5 là ô nằm ở vị trí vị trí:

A. Mặt hàng 5 cột B

B. Sản phẩm B cột 5

C. Ô đó gồm chứa tài liệu B5

D. Từ mặt hàng 1 cho hàng 5 với cột A

Câu 3. Địa chỉ của một ô là?

A. Thương hiệu cột cơ mà ô đó nằm trên đó

B. Cặp thương hiệu cột cùng tên hàng nhưng ô đó nằm trên

C. Thương hiệu hàng nhưng ô đó nằm bên trên đó

D. Cặp thương hiệu hàng và tên cột mà lại ô kia nằm bên trên đó

Câu 4. Muốn tính tổng của các ô A2 cùng D2, tiếp nối lấy hiệu quả nhân với mức giá trị trong ô E2 ta tiến hành theo cách làm nào?

A. = (A2 + D2) * E2;

B. = A2 * E2 + D2

C. = A2 + D2 * E2

D. = (A2 + D2)xE2


Lớp 7 Tin học
2
0

Câu 01:

 Để lựa chọn đồng thời nhiều khối khác nhau em chọn khối đầu tiên và dấn giữ phím nào?

A.

Phím Shift

B.

Phím Ctrl

C.

Tất cả A,B,C.ều đúng

D.

Phím Alt

Đáp án của bạn:

A

B

C

D

Câu 02:

 Thao tác nhập dữ liệu vào một ô vào trang tính:

A.

Nhập tài liệu từ bàn phím, gõ Enter

B.

Tất cả các thao tác làm việc trên

C.

Chọn ô, gõ dấu =, nhập tài liệu từ bàn phím, gõ Enter

D.

Chọn ô, nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter

Đáp án của bạn:

A

B

C

D

Câu 03:

 Chọn câu trả lời đúng:

A.

Khi dữ liệu thuở đầu thay thay đổi thì kết quả tính toán trong bảng tính năng lượng điện tử được thay đổi một cách auto mà không cần phải tính toán lại