Giấy ghi nhận tham tối ưu tác thôn hội

Mẫu giấy chứng thực nội dung và số ngày tham tối ưu tác xóm hội dành riêng cho sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp… đưa ra câu chữ về bạn đã tham tối ưu tác xóm hội và số ngày tham gia. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu giấy chứng nhận tham gia tình nguyện

Mẫu đối chọi viết tay xin tham gia nhóm sinh viên tình nguyện

Đơn xin tự nguyện công tác

*

Mời các bạn tham khảo phiên bản text của Giấy chứng thực nội dung với số ngày tham gia công tác xã hội:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬNNỘI DUNG VÀ SỐ NGÀY gia nhập CÔNG TÁC XÃ HỘI

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại thông minh liên lạc: ……………………………………………………………………………………………..

Chứng nhận: Anh (Chị) ……………………………………………………………………………………………

Hiện nay sẽ là sv tại ngôi trường Đại học tập ……………………………………………………………..

Xem thêm: Đừng Vì Cô Đơn Mà Yêu Một Ai Đó, Đừng Vì Cô Đơn Mà Yêu Ai Đó

Khoa: ………………………………. Lớp: …………………….. Mã số sinh viên: ………………………….

Đã thâm nhập chương trình công tác làm việc xã hội: …………………………………………………………………

Do chúng tôi tổ chức.

Nội dung thực hiện và các kết quả đạt được: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Số ngày công tác xã hội sinh viên đã tham gia: ……………….. Ngày

……………………………….., ngày…..tháng …..năm 20…..